Kristiansand skal bli en tryggere by i 2006. Det meste som skal skje i byen dette året står i trygghetens, toleransens og tilhørighetens tegn. Elevene på Reklame, Illustrasjon og Design på Tangen videregående skole har laget en rekke flotte bidrag til kampanjen "Trygg By". Det er en holdningskampanje mot vold som skal pågå gjennom hele 2006. Hensikten er å synliggjøre hva et trygt og inkluderende lokalsamfunn innebærer - og å gjøre Kristiansand til en trygg by.

HKU 140208 Søgne 002
Hovedutvalg for kultur og utdanning i vest-Agder fylkeskommune, samlet til møte på Søgne gamle prestegård.

Bakgrunn for debatten er at utdanningsdirektoratet har bedt om en uttalelse om tre private videregående skoler i Vest-Agder. Administrasjonen i fylkeskommunen anbefalte at alle de tre skolenes søknader ble avslått fordi dette ville gå økonomisk ut over den offentlige skolen i fylket OG dermed fare for å redusere bredden og tilbudet på fagvalg i de offentlige skolene. Men når det politiske flertallet i HKU har gått til valg på å støtte private skoler kunne ikke en debatt unngås.

Helle Ingeborg Mellingen (Ap)
Helle Ingeborg Mellingen (Ap)
- Vi klarte ikke å snu flertallet. Dermed måtte vi levere inn en protokolltilførsel sier Mellingen som mener hennes politiske motstandere ikke tar inn over seg det ansvaret de har som skoleeier og arbeidsgiver. Jeg gadd se den bedriften innen næringslivet som ønsker en direkte konkurrent velkommen og i tillegg er villig til å tape penger for at dette skal skje. Dermed måtte det bli en protokolltilførsel. vi mener vårt ansvar som fylkespolitikere er å bidra til best mulige vilkår for fylkets egne videregående skoler, altså de offentlige skolene

Christian Eikeland var en del av flertallet som stilte seg bak forslaget til Olav Haavorstad, utvalgets leder fra KrF. Haavorstad kritiserte administrasjonen for ikke å ha gjort en grundig nok saksutredelse og hadde selv påtatt seg jobben med å ringe de private skolene for å høre deres syn på saken.

- Utdanningssjefens rolle er å ivareta de offentlige skolene og vi har ikke ansvar for saksutredning vis á vis de private videregående skolene. Vi skal få frem konsekvensene for de offentlige skolene som Vest-Agder fylkeskommune har ansvare for å drive på best mulig måte, forklarer Kjellbjørg Auestad, utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune, når hun blir spurt om kritikken som kom.

Utvalgets leder, Olav Haavorstad (KrF), gjorde greie for informasjonen han hadde fått fra de

Olav Haavorstad hovedutvalgsleder for HKU
Olav Haavorstad, fra KrF, hovedutvalgsleder for HKU
private skolene og la deretter fram et nytt forslag til vedtak. Fremskrittspartiet, sammen med Høyre, Venstre, og Pensjonistpartiet sikret de flertall for Haavorstads forslag (Vedtaket finner du lenger nede).

- Jeg synes mye av kritikken mot administrasjonen var utimelig, men at de økonomiske konsekvensene av opprettelsen av en ny skole på Vennesla kunne vært bedre gjennomlyst på forhånd. Debatten synliggjorde at politikerne har svært ulikt syn på vår rolle og vårt ansvar i forhold til de videregående skolene i Vest-Agder, sier Helle Ingeborg Mellingen fra Arbeiderpartiet, som med sine to stemmer stemte imot vedtaket.

– Jeg syntes redegjørelsen vi fikk fra utvalgets leder var god, parerer Eikeland. Haavorstad hadde snakket med de private skolene om konsekvensene. Dessuten dreide det seg ikke om store endringer for 2 av de tre skolene. (Se fakta under) Og opprettelsen av 90 nye plasser i Vennesla hadde Haavorstad også fått en grei forklart på. Vi i FrP er jo heller ikke prinsipielt imot private skoler og mener der faktisk vil styrke skoletilbudet generelt i fylket, forklarer Eikeland.

Mellingen derimot mener det er dramatisk skulle 90 nye plasser bli opprettet i Vennesla. - Opprettelse av en ny privat videregående skole i Vennesla vil bety at den økonomiske rammen til de offentlige videregående skolene blir dårligere, ikke minst fordi plasser innenfor musikk, dans og drama er så dyre som de er. Oppretting av nye plasser her bør gjøres ut fra en helhetlig vurdering, ikke på et initiativ utenfra. De økonomiske konsekvensene for fylket gikk dessverre ikke tydelig fram av sakspapirene, og jeg er redd beslutningen om å anbefale søknaden fra Filadelfia Vennesla ble tatt altfor enkelt. Når det gjelder konvertering av plasser ved Lyngdal KVS og Kvås videregående skole, mener vi at når HKU nå har oppnevnt et utvalg som skal gjennomgå hele skolestrukturen, bør vi først la dette utvalget se på hva slags tilbud den offentlige skolen i Lister-regionen skal ha, og arbeide for å oppnå et best mulig offentlig tilbud. Vi vet at det er langt vanskeligere å opprette tilbud som allerede fins hos de private skolene i denne regionen.

Eikeland mente det ikke er nødvendig. – Vi diskuterte jo også fritt skolevalg. Jeg tror konkurranse vil skjerpe våre egne, altså de offentlige skolene også. Da blir alle skolene bedre og det gir igjen et bedre tilbud til elevene. Selv ikke Vennesla videregående skole vil få det verre med direkte konkurranse. Der i mot får eleven større valg. Det er viktig for FrP. Eikeland tror ikke administrasjonen når de påpeker at en privatskole vil gi redusert elevtall og dermed redusert fagtilbud på Vennesla videregående skole.

Både Christian Eikeland og Helle Ingeborg Mellingen er enige i at det er viktig å gjennomdebattere skolesaker fordi det er så viktig for regionen. Selv om det bare var en høringsuttalelse det dreide seg om i denne omgangen, var alle enige i at skolene og konsekvenser for den offentlige skolen er så viktig at man ønsker dette tatt opp på et temamøte senere i vår.

FAKTABAKGRUNN:

3 private videregående skoler har søkt om godkjenning etter privatskoleloven.

Kvås videregående skole og KVS-Lyngdal har bedt om å få endre fagtilbud, men Filadelfia i Vennesla har søkt om å få opprettet Vennesla Musikkgymnas med 90 plasser. Saken blir avgjort av utdanningsdirektoratet.

Vedtaket som fikk flertall lyder:

Søknad fra Kvås vgs.: Hovedutvalget for kultur og utdanning(HKU) i Vest-Agder stiller seg positiv til Kvås vgs. sin søknad om å opprette Vg2 Frisør med 12 elever og påbygging til generell studiekompetanse med 18 elever. En har merket seg at endringene ikke vil føre til utvidelse av skolens godkjente elevtall og at begge tiltakene er konvertering av andre tilbud. Hovedutvalget ønsker velkommen et frisørfagtilbud i Listeregionen.

Søknad fra KVS- Lyngdal.: Hovedutvalget for kultur og utdanning(HKU) i Vest- Agder er positiv til KVS- Lyngdal sin søknad om oppstart av Vg2 Skogbruk innenfor utdanningsprogrammet Naturbruk. Søknaden gjelder for 14 plasser som skal konverteres fra andre programområder innenfor utdanningsprogrammet Naturbruk. Dette medfører ingen økning innenfor det totale godkjente elevtall. En har merket seg skolens synspunkt som påpeker at erfaringer fra andre programområder (hest og hovslag) tilsier at ikke alle elevene vil gå på læringsløp. Skogbruksnæringen signaliserer at det ikke vil være problematisk å kunne skaffe inntil10 lærlingplasser i et 2 års løp, noe KVS- Lyngdal mener er tilstrekkelig.

Søknad fra Filadelfia i Vennesla vedrørende godkjenning av Vennesla Musikkgymnas: Hovedutvalget for kultur og utdanning (HKU) i Vest- Agder stiller seg positiv til Filadelfia menighet sin søknad om oppstart av et Musikkgymnas med i alt 90 godkjente elevplasser fordelt over et tre års løp. En har merket seg søkers ønske om et nært samarbeid med Vennesla videregående skole når det gjelder fellesfag. Dagens søkertall til musikk/dans/drama innenfor det offentlige skoletilbud er mye større enn det i dag gis tilbud om i Kristiansands regionen..

Protokolltilførsel fra representantene Helle Ingeborg Mellingen og Silje R. Langøy:

Arbeiderpartiet er sterkt uenig i flertallets vedtak i sak om søknader fra friskoler. Vi mener hovedutvalget svekker fylkeskommunens rolle som skoleeier, og er bekymra for hvilke konsekvenser dette får for den offentlige videregående skolen. Særlig mener vi at vedtak vedrørende skoler i Lister-regionen burde utsettes til arbeidet med skolestrukturen i denne delen av fylket er fullført.

Yrkesopplæringsnemnda støtter administrasjonens forslag

Det hører med til historien at i sitt møte 11. februar gikk flertallet i yrkesopplæringsnemnda inn for et vedtatt som støttet utdanningsavdelingen i denne saken.
Yrkesopplæringsnemnda  skal godkjenner lærebedrifter og lærekontrakter. Den forestår også endringer og hevinger av lærekontrakter. Videre fører den tilsyn med opplæring i bedrifter. Den formidler elever til lærebedrifter og oppnevner prøvenemnder. Yrkesopplæringsnemnda skriver ut fag- og svennebrev og godkjenner praksis for kandidater som melder seg til fag- og svenneprøve uten læretid.

av Macdonald, Cheryl, publisert 25. februar 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Søgne Videregående Skole
  av jto, 15.11.19

  Søgne videregående skole inviterer til informasjonsmøte 20. november

  Les mer
 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer