I følge Bent Høie vil kommunenes største problem i årene fremover være å sikre god og bred kompetanse. -Det er det ikke mulig å løse innenfor dagens kommunestruktur. Fortsetter denne utviklingen vil det gå på bekostning av rettsikkerheten til de som trenger kommunene mest. For eksempel innenfor barnevern, sosialtjenester og tekniske tjenester, sier Høie.

-Jeg er glad for at Stoltenberg-regjeringen ikke lyktes i å gjennomføre en forvaltningsreform, da blir det lettere for en ny borgerlig regjering etter valget i 2009 å starte arbeidet med å flytte makt og myndighet til lokalsamfunnene gjennom en kommunereform, avslutter Bent Høie.

av admin, publisert 28. februar 2008 | Skriv ut siden