Etter at fylkestinget i fjor høst valgte representanter og vararepresentanter til ny yrkesopplæringsnemnd er det blitt klart at valget ikke var harmoni med lovens bestemmelser. Ingrid Augland fra Utdanningsforbundet ble valgt som representant med Kai Oddvar Skaar fra NITO som vararepresentant. Det er nå fastsatt at disse ikke kan betraktes som ”representanter for partene i arbeidslivet”. Fylkestinget sørget tirsdag for å bringe dette i tråd med regelverket og valgte Torstein Koveland fra LO som ny representant med Karl Otto Fredriksen fra LO som ny vararepresentant.

Yrkesopplæringsnemnda har etter dette slik sammensetning:

Representanter

Vararepresentanter

Arbeidsgiverrepresentanter

Fred Skagestad (NHO)

Deanne Haslerud (NHO)

Frank Robert Dahl (NHO)

Tove Merethe Lande Næss (KS)

Arbeidstakerrepresentanter

Elisabeth Haaversen (LO)

Torstein Koveland (LO)

Gro Lohne (LO)

Karl Otto Fredriksen (LO)

Lærlingrepresentant

Lærlingforum har fullmakt til å foreslå lærlingrepresentant samt vararepresentanter

Politikere

Jørg Magne Hadland, KrF, Lyngdal

  1. vara: Kari Berthelsen, PP, Søgne
  2. vara: Olaf Messel, Dem, Kristiansand

Anne B.A. Bystadhagen, Ap, Flekkefjord

  1. vara: Tone Karin Øystøl, FrP, Kvinesdal
  2. vara: Sigmund Oksefjell, Sp, Kvinesdal

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. februar 2008 | Skriv ut siden