KS-landstinget har denne uken vedtatt at det må nedsettes en velferdskommisjon som skal trekke opp rammene for morgendagens velferdssamfunn, avklare behov og nødvendige rammebetingelser, - Velferdskommisjonen bør nedsettes etter en modell av pensjonskommisjonen, sier leder Halvdan Skard (bildet) på KS-nettsider. Velferdskommisjonen må se spesielt på forholdet mellom forvaltningsnivåene, forholdet til frivillig sektor, diskutere nye løsninger i lys av økte krav fra innbyggerne og bidra til avklaring av hva som bør finansieres av det offentlige.

Innbyggernes forventinger til dekningsgrader og kvalitet på tjenestene er økende. Derfor opplever fylkeskommuner og kommuner en ubalanse mellom innbyggernes forventninger - som i betydelig grad er skapt av sentrale myndigheter - og de lokale og regionale mulighetene til å bygge ut tjenestetilbudet. Dette misforholdet utgjør et demokratisk problem.

Last ned hele vedtaket (Word).

av admin, publisert 7. februar 2008 | Skriv ut siden