Fylkestinget ble i dag orientert at representanten Kjartan Urangsæter Åsebø fra Kristelig Folkeparti trer ut av fylkestinget. Grunnen er at han er flyttet fra Lyngdal til Nord-Trøndelag. Fylkestinget besluttet at KrF’s første vararepresentant Margrethe Handeland fra Sirdal går inn som fast medlem i fylkestinget og at partiets øvrige vararepresentanter rykker et hakk oppover på listen. Fylkestinget består etter dette av 17 kvinner og 18 menn. Det er også klart at Margrethe Handeland også overtar Åsebø’s plass i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø. Oddlaug Tjomsland (KrF) overtar hans annen vararepresentantverv til fylkeslandbruksstyret.

Ulrik Kalvø fra Kristiansand som i fjor høst ble valgt til første vararepresentant for Fremskrittspartiet meldte seg i desember ut av partiet. Han har senere meldt seg inn i Høyre. Fylkestinget ble i dag informert om at han fortsatt vil møte som første vararepresentant for Fremskrittspartiet.

Fylkestinget ble også orientert om at første vararepresentant for Demokratene Odd Viktor Jørgensen fra Kristiansand trer ut som vararepresentant på grunn av flytting til Aust-Agder. Liv Berit Li fra Lindesnes overtar hans vararepresentantverv.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden