Eva Bergh er tilsatt på åremål (6 år) som ny rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), med virkning fra 1. januar 2008.  Eva Bergh (55 år)  kommer fra jobben som utdanningssjef i Vest-Agder fylkeskommune. Bergh har allsidig erfaring fra utdanningsfeltet blant annet som rektor ved Møglestu videregående skole, rektor ved Kvadraturen skolesenter og leder av nasjonale utdanningsfaglige prosjekter.

 

kkg_skisse_3
Arkitektskisse til nybygget på KKG som skal samle de to tidligere skolebyggene til en skole. Nybygget til 55 millioner kroner er under planlegging.
I sin begrunnelse på hvorfor hun ønsker jobben som rektor ved Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) sier Bergh at skolen står overfor flere utfordringer som det må tas fatt i og jobbes systematisk med. Bl. a Kunnskapsløftet som innføres og det at opplæringen digitaliseres i større tempo. I tillegg står skolen foran store praktiske utfordringer som følge av sammenslåingen av de to skolene og planlegging og bygging av nybygg og HMS utbedringer som stiller store krav til planlegging og fleksibilitet. - Logistikken er avgjørende når så mange mennesker skal bytte arbeidsplass mange ganger daglig samtidig som omfattende byggearbeider skal utføres, sier Bergh.

 

Når Eva Bergh skal svare på hvorfor hun ønsket jobben som rektor på KKG er svaret enkelt:
- Jeg er opptatt av skoleutvikling og rektorjobben gir mulighet for å være med å skape rammer for unge menneskers utvikling og læring. Det engasjerer og gir energi.

av Macdonald, Cheryl, publisert 20. februar 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer