Henimot 50 representanter fra flere offentlige, halvoffentlige og private instanser var i går samlet til informasjonsmøte om Interreg IV A Øresund – Kattegat – Skagerrak programmet i Kristiansand. Representanter fra Programsekretariatet i Halland i Sverige redegjorde for hvordan det er mulig å hente ut prosjektstøtte fra en samlet pott på over 120 millioner Euro. En viktig betingelse for slike prosjekter er at prosjektene utvikles og gjennomføres i partnerskap innen de 15 regionene i Norge, Danmark og Sverige som programmet omfatter.

Vest-Agder fylkeskommune har mottatt søknad om økonomisk bidrag til en mulighetsstudie for Eco-vitensenter som er tenkt lokalisert ved Dyreparken i Kristiansand og en innbydelse til partnerskap og finansiering av Vitensenter Sørlandet som er tenkt lokalisert i Kunnskapshavna i Arendal. Fylkesutvalget uttrykte seg tirsdag positivt til initiativene, men mener det er for tidlig å si på hvilken måte Vest-Agder fylkeskommune skal engasjere seg finansielt i de to initiativene. Dette har fått ordfører i Arendal Torill Rolstad Larsen til å reagere: -Vi har hatt møter med både ordfører og rådmann i Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune. Vi fikk gode tilbakemeldinger på at de ville støtte vitensenteret i Arendal. Jeg synes det er påfallende at dette dukker opp nå. Det er beklagelig med tanke på at vi skulle samarbeide sier hun til Agderposten.

av admin, publisert 1. februar 2008 | Skriv ut siden