I morgen møtes seks fylkeskommuner for å snakke om Nasjonal Transportplan. Initiativtaker er Erling Dahl (Frp), leder av hovedutvalget for infrastruktur i Telemark. Han ønsker å danne en tung allianse for å påvirke Stortinget til å satse mer på vei og jernbane.Saken er lagt ut på Telemark fylkeskommunes hjemmeside.

Å stå alene i kampen om mer ressurser til bedre veier og jernbane, har vist seg ikke å nå fram. Skal vi bli hørt, må vi bygge allianser som posisjonerer oss bedre i Nasjonal transportplan 2010-2019, sier Dahl. Dette vil han snakke om med sine kolleger i Vestfold, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Hordaland i morgen.

Legge strategi

- I morgen skal vi avklare hva vi er enige om når det gjelder å satse på veier og jernbane. Ambisjonen er at vi blir enige om en felles strategi for å påvirke Stortinget. Når seks fylker står sammen, får vi en helt annen tyngde og påvirkningskraft enn om vi opptrer hver for oss, mener hovedutvalgslederen. - Da kan vi også bli en motvekt til Osloområdet som alene planlegger prosjekter for 50 milliarder kroner. Vi kan ikke risikere måtte å betale prisen for Oslos prosjekter i form av å bli nedprioritert når Stortinget vedtar planen i 2009, legger Erling Dahl til.

Hvis de seks fylkespolitikerne blir enige i morgen, vil de ta samarbeidstanken opp med sine politiske utvalg i hjemfylkene og fylkesordførere etterpå.

av Peersen, Tor, publisert 12. februar 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)