Tanken på framtidige robot-kolleger i eldreomsorgen, begeistrer ikke Kjellfrid Blakstad, leder av seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Kommunal Rapport i dag: Roboter kan avhjelpe mangelen på varme hender i eldreomsorgen, tror KS. Sammen med NHO kartlegger organisasjonen nå bruksmulighetene til avansert robot- og sensorteknologi.


Mangelen på arbeidskraft i pleie og omsorg, lar seg ikke løse alene ved å pøse inn penger i kommunene. Innovasjon og teknologi er én av løsningene vi må se på, for å få til et bedre tjenestetilbud, sier KS-direktør Olav Ulleren til Kommunal Rapport.

Prøveroboten Monty tar av bordet og setter inn i oppvaskemaskinen. Det går ikke spesielt raskt, men han får da gjort jobben. Monty er foreløpig et prøveprosjekt utviklet av det amerikanske selskapet Anybots.

Økende interesse fra samfunnet gjør at flere nå investerer i denne typen teknologi. Flere prototyper på roboter ser dagens lys. Pleie og omsorg er et av de store satsingsområdene, i tillegg til industrien.

Leter etter kinderegg

KS har fattet interesse for dette, og har sammen med NHO satt i gang et kartleggingsarbeid for å finne ut hvilke muligheter som finnes for roboter i eldreomsorgen. Den nye teknologien skal ikke bare redusere behovet for arbeidskraft, men også gjøre eldre mer selvhjulpne, forklarer seniorrådgiver Åshild Willersrud i KS.

- Målet er å finne et kinderegg. Vi ønsker teknologi som gjør at vi kan bruke den menneskelige arbeidskraften på det som er viktigst, samtidig som vi gjør eldre mer selvhjulpne hjemme og skaper nye verdier i næringslivet, sier hun entusiastisk.

KS ser for seg serviceroboter som kan brukes både til å servere, vaske og sortere tøy på sykehjem. I tillegg ønsker organisasjonen intelligente sensorsystemer i hjemmene til eldre som bor hjemme. Sensorene gir beskjed, dersom de glemmer å løse døren eller snubler og blir liggende på gulvet.

- Når får vi den første roboten på sykehjemmet?

- Om noen år, sier Willersrud.

Studietur til Danmark

KS har hentet robotinspirasjon fra Danmark. Like før jul var KS-direktøren sammen med NHO på studietur til Odense.

Den danske kommunen er med i et EU-prosjekt, Persona, som har som mål å gjøre hverdagen og livskvaliteten til eldre bedre ved hjelp av roboter og intelligente hjelpemidler. Et eksempel på det er robotteknologi, som brukes i opptrening etter sykdom og skader.

Odense kommune er også med i et nettverk, CareNet, som består av kommuner, forskere og næringsliv. Her diskuteres behovene for og mulighetene i ny teknologi.

Firmaet RoboCluster er fremst på robotteknologi i pleie- og omsorgssektoren i Danmark, og er med i ledelsen av nettverket.

Det forsker på serviceroboter som utfører enkeltoppgaver. Parallelt jobbes det med å utstyre robotene med intelligens. Det betyr at roboten i tillegg til å utføre en oppgave, også kan sjekke om den er godt eller dårlig gjennomført, forklarer Kristian Klit Johansen i RoboCluster overfor Kommunal Rapport.

Han innrømmer at det er en enorm oppgave å utvikle teknologi som er forståelig og håndterlig for folk.

- Det er også en stor oppgave å skape tillit til den nye teknologien, legger han til.

Ikke begeistret

Tanken på framtidige robot-kolleger i eldreomsorgen, begeistrer ikke Kjellfrid Blakstad, leder av seksjon helse og sosial i Fagforbundet.

- Det kommunal omsorg mangler, er folk som kan gi eldre omsorg og trygghet. Kan ny teknologi hjelpe til med det, spør hun retorisk, og svarer selv et klart nei.

Pensjonistpartiet er ikke like kategorisk avvisende.

- Det å undersøke mulighetene for om ny teknologi kan gi bedre tjenester, er positivt. Men den må ikke gå på bekostning av menneskelig kontakt og tilstedeværelse, sier leder Ragnar Dahl.

av Peersen, Tor, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer