Det var budskapet da fylkestinget i Aust og Vest-Agder for aller første gang hadde felles møte. På dagsorden stod ny plan for regionen. – Det er viktig at vi skaper en helhetlig politikk, og styrker det regionale samarbeidet. På den måten har vi allerede oppnådd viktige mål som Lister-pakken, opprettelse av Universitet i Agder, Det Digitale Agder – som gjør bredbånd tilgjengelig for alle og et felles Europakontor, sa Thore Westermoen, fylkesordfører i Vest-Agder. Nå gjør vi det sammen ved å lage en felles plan for regionen og sette oss nye mål.

av Macdonald, Cheryl, publisert 26. februar 2008 | Skriv ut siden