Regjeringen opprettholder foreløpig at den nye regionreformen skal tre i kraft 1. januar 2010. Medlem av Stortingets kommunalkomite og Senterpartiets kommunalpolitiske talsmann Trygve Slagsvold Vedum tror, i følge Avisenes Nyhetsbyrå ANB, at det ikke blir nødvendig å velge nye fylkesting høsten 2009. De sittende fylkestingene vil kunne fortsette i sine verv ut perioden. -Det blir likevel ingen landsdelsregioner. Landets fylker kommer til å bestå omtrent som i dag, tror han.

1280

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. februar 2008 | Skriv ut siden