Strategien for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder fylke (2008-2011) er ute på høring i perioden 21.02.08. - 27.03.08. Innspill til strategien kan sendes til Vest-Agder fylkeskommune eller fylkesmannen i Vest-Agder, det sier Heidi B. Iglebæk, rådgiver-arealplanlegger i Vest-Agder fylkeskommune. Universell utforming på fylkesnivå Fylkeskommunen, Fylkesmannen og det fylkeskommunale råd for funksjonshemmede har fått et ansvar for å utvikle en strategi for arbeidet med universell utforming på fylkesnivå. Målet for dette arbeidet er å avklare satsingsområder/tema fylkesnivået skal prioritere i arbeidet med universell utforming fram mot 2011.

Iglebæk fortklarer videre at det i forbindelse med prosjektet er opprettet en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen består av to representanter fra fylkesrådet for funksjonshemmede samt kontaktpersoner for universell utforming hos Fylkesmannen og fylkeskommunen.
Innledningsvis har det blitt holdt et oppstartsseminar med deltagere fra både kommuner, representanter fra interesseorganisasjoner, Fylkesmannen og fylkeskommunen. Det er også avholdt flere interne møter hos Fylkesmannen og fylkeskommunen.
Som en orientering om arbeidet foreligger også et arbeidsdokument. Arbeidsdokumentet er ment å være veiledende og ikke bindende. Linker til både strategien og arbeidsdokumentet finner under. Vi ønsker kun innspill til fylkesstrategien, da dette vil være det endelige bindende dokumentet.
Nå oppfordres alle som har innspill på hvordan universell utforming bør være om å sende inn forslag og problemstillinger.
Fylkesstrategi for universell utforming
Arbeidsdokument

Strategien ligger ute til høring i perioden 21.02.08. - 27.03.08.

Innspill til strategien kan sendes per post eller e-post til Fylkesmannen i Vest-Agder eller Vest-Agder fylkeskommune:

Vest-Agder fylkeskommune
Regionalavdelingen
Serviceboks 517
4605 Kristiansand
postmottak@vaf.no

Fylkesmannen i Vest-Agder
Serviceboks 513
4605 Kristiansand

postmottak@fmva.no
Kontaktperson i fylkeskommunen:
Heidi Iglebæk Tlf: 38074682

av Macdonald, Cheryl, publisert 22. februar 2008 | Skriv ut siden