Nytt tallmateriale fra Statistisk Sentralbyrå viser at Agder-fylkene har landets høyeste antall lærlinger. I følge statistikken har landsdelen 80 prosent flere lærlinger enn østlandsfylkene og 37 prosent flere enn landsgjennomsnittet. Vest-Agder er fremdeles det fylket som har flest lærlinger i forhold til folketallet fulgt av Rogaland, Nord-Trøndelag, Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Lærlinger og bedrifter hevder seg også når det gjelder kvalitet i fagopplæringen. Landsdelen ønsker nå flere gutter i helsesektoren og jenter som vil satse på teknologifag.

De to fylkeskommunene på Agder og partene i arbeidslivet har over flere år lagt ned en betydelig innsats innen videregående opplæring. Et synlig resultat av det er at det for tiden er 2.900 lærlinger i landsdelens bedrifter. Dette er det høyeste antallet lærlinger noensinne. Det er samtidig med å legge grunnlag for en langsiktig kompetansebygging som er viktig for den fremtidige utviklingen i landets mest næringsekspansive landsdel.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden