Det treårige prosjektet Sørlandets Europakontor, i regi av Agderrådet med fylkeskommunal støtte, ble i fjor evaluert. Gjennomgangen konkluderte med behov for oppgraderinger av både arbeidsform og organisering. Fylketinget stilte seg i dag bak et opplegg som blant annet innebærer at kontorets drift forlenges etter nåværende ordning frem til 1. juli i år. Deretter omgjøres virksomheten til et aksjeselskap. Samtidig blir det etablert en fast hjemmebase med en daglig leder med arbeidssted i Kunnskapsparken i Kristiansand.

Målet er at Sørlandets Europakontor fremover skal fremstå som et kunnskapssenter for EU/EØS saker. Kontoret skal bidra til å øke deltakelsen i og nytten av europeiske nettverk, programmer og aktiviteter for både eierne og andre virksomheter i regionen. Kontoret skal videre bidra til en mer bærekraftig region gjennom de mekanismer som er naturlig for Sørlandets Europakontor: politisk påvirkning, høringer, nettverksbygging og prosjekter.
Selskapet skal gis et årlig tilskudd på 3 millioner kroner. Vest-Agder fylkeskommunes driftstilskudd vil årlig være på 648 000 kroner. Vest-Agder fylkeskommunes aksjeandel av totalt 200 000 kroner blir på 39 000 kroner. De øvrige aksjeeierne vil være Agderrådet, Aust-Agder fylkeskommune, Kristiansand og Arendal kommuner samt Agderforskning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. februar 2008 | Skriv ut siden