Staten opprettet i 2006 en ny tilskuddsordning der kommunesektoren kan søke midler til delfinansiering på opptil 75 prosent til tiltak som gjør kollektivtransporten tilgjengelig for funksjonshemmede. Vest-Agder fikk full uttelling og fikk tildelt de beløp det ble søkt om både i 2006 og 2007. I år søkes det om to nye prosjekter. Det ene omfatter en helhetlig tilrettelegging av Metrorute M3 i østre bydel på Søm i Kristiansand. Det andre gjelder tilrettelegging i tilknytning til lokalruten TAXUS i Mandal.

Til tiltak på Metrorute M3 søkes det om 3,0 millioner kroner. Når områdene på Søm blir tilrettelagt for funksjonshemmede vil hele ruten som går mellom Slettheia og Søm være ferdigstilt.Eksempel på tilrettelagt Metroholdeplass i Kristiansand

Lokalruten TAXUS betjener en rekke boligområder i Mandal. Det søkes i denne omgang om 1,95 millioner kroner til tilrettelegging av holdeplasser langs fylkeskommunale vei, videre tilrettelegging av infrastruktur langs kommunal vei og til innkjøp av tilrettelagt materiell samt noen informasjonstiltak.

Fylkeskommunene har ansvar for å prioritere søknadene som kommer inn.

av Torkelsen, Jan H., publisert 15. februar 2008 | Skriv ut siden