Følgende interpellasjon fra demokratenes Vidar Kleppe, er oversendt Fylkestinget og blir behandlet i møte 26. februar. "Norge hadde inntil nylig fire operative trykkammer i drift, plassert i Oslo, Bergen,Tromsø og Kristiansand. Men nå er det vedtatt å legge ned trykkammeret ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. Bare i Aust – og Vest Agder foretas det årlig nærmere 10 000 registrerte dykk gjennom dykkerklubber og kommersielle aktører.Den eneste ”realistiske” muligheten for å få behandling for trykkfallsyke er å bli transportert til Bergen eller Oslo. Dette er tidkrevende turer der hvert minutt teller for å redde liv. Vi vet hva utfallet vil bli dersom ikke dykkeren får en raskt og effektiv behandling i et trykkammer. Er Fylkesordføreren enig med Demokratene i at det snarest tas et initiativ ovenfor Helseregionen og Sørlandets sykehus HF, slik at trykkammeret i Kristiansand snarest kommer i operativ drift?Kristiansand, 18.januar 2008, Vidar Kleppe, Fylkestingsmedlem for Demokratene

av Macdonald, Cheryl, publisert 22. februar 2008 | Skriv ut siden