Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø fortsatte i dag sitt møteopplegg med å besøke kommunene i Vest-Agder. På møtet med Hægebostad kommune i dag var et utviklingsarbeid knyttet til å omgjøre en nedlagt militærleir og et fornminneområde på Tingvatn til en forminnepark og besøksenter et sentralt tema. Prosjektet, med et kostnadsanslag på 15 til 20 millioner kroner, er et samarbeid som både hovedutvalgsleder Terje Damman og ordfører Ånen Werdal ser som interessant for utvikling av et ”fyrtårn” i indre Agder.

 

Fylkeskommunen har sammen med Hægebostad kommune allerede arbeidet en tid med åNSM-utvalget på befaring på Tingvatn prosjektere det nye anlegget. Visjonen er at Tingvatn Forminnepark og Besøkssenter skal bli den største kulturattraksjonen i regionen med utgangspunkt i områdets kulturhistoriske betydning. En ser for seg at anlegget, som forventes å få rundt 30.000 besøkende i året, vil stå ferdig i 2008. Representantene i hovedutvalget ble under en befaring presentert for en rekke bygninger, forminner og øvrige elementer som planlegges ombygd og tilpasset den nye parken og besøksenteret.
Ordfører Ånen Werdal orienterte hovedutvalget om at innlandskommunen Hægebostad, med vel 1600 innbyggere, er i positiv utvikling. Kommunen har arbeidet målrettet og effektivt for å modernisere mye av tilbudet innen utdanning, helse og omsorg, kultur og tilrettelegging for næringslivet. Han uttrykte stor tilfredshet over at Vest-Agder fylkeskommune er en meget god samarbeidspartner i å tilrettelegge for næringsutvikling i kommunen. Fylkeskommunen er med å finansiere nye næringsområder både på Snartemo og Birkeland og inviteres til også å bli med i et samarbeid om et område på Skeie. Werdal understreket også betydningen av gode samferdselsforhold. Han trakk frem en to mils grusvei mellom kommunesenteret og Liknes i Kvinesdal som trenger en standardheving. Videre pekte han på riksvei 42 mellom Arendal og Egersund som er en viktig samferdselsmessig livsnerve for innlandskommunene på Agder og som trenger sårt til en opprusting.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2008 | Skriv ut siden