Agderposten presenterte lørdag en meningsmåling som avisen sammen med Synovate gjennomførte onsdag og torsdag forrige uke. Den viste at 66 prosent av de spurte vil beholde Aust-Agder som eget fylke. Den viste også at motstanden mot sammenslåing er størst blant kvinnene. Neste tre av fire kvinner er motstandere av fylkessammenslåing. Blant de yngste var motstanden mot sammenslåing noe mindre, men mange unge hadde ikke noe standpunkt.

Undersøkelsen viser i tillegg at det er flertall for sammenslåing i de sydligste grensekommunene til Vest-Agder og i kommunene i Setesdal er det like mange tilhengere som motstandere. Fra Arendal og østover er over 80 prosent av de spurte motstandere av et samlet Agder

Fylkesordfører Laila Øygarden ser undersøkelsesresultatet som ventet. -Selv om jeg har hatt en god følelse for at stemningen er slik, er det likevel en lettelse å se at det deles av austegdene, sier hun til Agderposten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 3. mars 2008 | Skriv ut siden