I januar i år vedtok Stortinget av en dobling av belønningsordningen for kollektivtrafikk fra neste år. I år ble det fordelt 181 millioner kroner hvorav 18 millioner kroner til Kristiansand etter søknad fra Vest-Agder fylkeskommune. Til neste år skal det fordeles 320 millioner kroner. -SV har i lang tid presset på for å øke "gulrota", de statlige tilskuddene til kollektivtrafikken. Dette fikk vi gjennomslag for i klimaforliket på Stortinget i januar. Da ble alle partiene, unntatt FrP, enige om å doble belønningsordningen, sier SVs transportpolitiske talsmann Hallgeir H. Langeland til Nyhetsblikket.no.

-En slik opptrapping forutsetter også at det inngås bindende avtaler om lokale og regionale tiltak for redusert biltrafikk. Skal vi redusere klimautslippene fra byene må vi gjøre noe med biltrafikken. Det slås videre fast at byområder som ønsker å utprøve rushtidsavgift eller andre trafikkregulerende tiltak skal prioriteres, sier Langeland.

Han mener norske byer må lære av erfaringene fra Stockholm og London. -Ved å kombinere rushtidsavgift med satsing på kollektivtrafikk fikk de fjernet hver femte bil fra trafikken. Og det er viktig når vi vet at biltrafikken står for mellom 50 og 70 prosent av klimautslippene i norske byer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2008 | Skriv ut siden