Sosial- og helsedirektoratet skal denne våren kartlegge innsatsen tannhelsetjenesten gjør for å forebygge tannproblemer. -Vi ønsker å se hvor mye tid og krefter som brukes på folkehelsearbeid i hvert fylke, sier seniorrådgiver Liljan Smith Aandahl i direktoratet til den uavhengige nyhetsavisen for helsevesenet Dagens Medisin. Kartleggingen skal gi en oversikt over hva man gjør i de enkelte fylkene. Håpet er at de som gjør lite, skal la seg inspirere av dem som gjør mye for å forebygge tannhelseproblemer.

av Torkelsen, Jan H., publisert 25. mars 2008 | Skriv ut siden