Fylkeseldrerådet i Vest-Agder besluttet denne uken enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune bør undersøke mulighetene for å få slutt på ordningen med parkeringsavgift hele døgnet på parkeringsplassen foran fylkeshuset i Kristiansand. Det var eldrerådsrepresentant Vidar Kleppe fra Demokratene som fremmet forslaget. Han tok opp saken fordi han har mottatt henvendelse fra flere som synes avgiften er svært høy. Han opplyser at flere har kontaktet Kristiansand kommune og klaget. Det er imidlertid ikke kommunen som krever inn avgiftene, men et privat firma..

-Jeg synes det er negativt at hele døgnet avgiftsbelegges. Det gir svekket tilgjengelighet til flere viktige offentlige tjenester. En må huske at mange av de som skal ha utført ærender eller delta i møter hos fylkeskommunen og i de mange statlige virksomhetene i Fylkeshuset ikke bor i lokalområdet, men kommer fra andre steder i landsdelen. For disse er ikke Fylkeshuset lett å komme til på andre måter enn å benytte sitt eget kjøretøy. Jeg mener fylkeskommunens administrasjon bør ta kontakt med de som har ansvar for parkeringsordningen og få til en mindre restriktiv ordning med lavere avgift, sier Vidar Kleppe.
Parkeringsplass foran Fylkeshuset

av admin, publisert 14. mars 2008 | Skriv ut siden