Kulturlandskapet på Lista ved gårdene Hervoll, Skeibrok, Penne, Jølle og Nordberg er preget av å være et alderdommelig jordbrukslandskap. Det er mulig å se spor etter både steinalderens, bronsealderens og jernalderens bonde, så vel som bonden fra 1700-tallet og 1900-tallet. I området finnes et mangfold av kulturminner. Den brattlendte innmarka mellom Hervoll og Penne er nå truet av gjengroing. Det må gjennomføres et større arbeid for å reparere gjengrodde og delvis ødelagte diker. I dag besluttet hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø at fylkeskommunen skal bidra med 200.000 kroner til jordbrukstekniske tiltak for å fremme skjøtsel og fortsatt vern av det nasjonalt verneverdige kulturlandskapet.

av admin, publisert 12. mars 2008 | Skriv ut siden