Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø besluttet i dag at Vest-Agder fylkeskommune skal gi Sirdal Grunneierlag AS et tilskudd på inntil maksimalt 600.000 kroner som medfinansiering av opparbeidelse av turveier i Sirdal. Konkret dreier det seg om tre prosjekter: en turvei rundt Sinnesvannet, en gangbro over Nessefossen med vei til Øyeskaret og en turvei fra Nessefossen til hytteveien til Fåråsen. Arbeidene har samlet en kostnad på 2,3 millioner kroner. Arbeidene starter til våren. Fylkeskommunens medvirkning er et ledd i en samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen og kommunen som ble inngått i januar i år.

Sirdal Grunneierlag AS er en sammenslutning av 13 grunneiere i Sinnes og tilgrensende områder. Laget har et allmennyttig formål. Det skal bidra til en videreutvikling av Sirdal som et helårlig reisemål. I denne sammenhengen ønsker selskapet å knytte arbeidet med skape tur- og friluftsopplevelsestilbud sammen med næringsutvikling. Derfor vil selskapet opparbeide sammenhengende turløyper og turstier fra Fidjeland til Tjørhom.

I tillegg til fylkeskommunen, vil Sirdal kommune, SR-bank og næringslivet sammen med grunneiere, bidra til finansieringen av prosjektene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2008 | Skriv ut siden