Departementet peker på at klimaendringene innebærer en trussel mot vårt livsmiljø og livsgrunnlag. Kommunene kan påvirke 20 prosent av de nasjonale utslippene av klimagasser. I byer og tettsteder er det mest å oppnå ved å redusere utslippene fra transport og oppvarming. Kommunene kan også redusere utslippene i egen virksomhet, gjennom grønne innkjøp og miljøvennlig avfallsbehandling. Den klima- og miljøvennlige byen skal ikke bare ha mindre utslipp av klimagasser – den må også være bra for oppvekst og livskvalitet, helse og miljø. Dette krever at byen planlegges og utvikles helhetlig.

Prisen består av diplom, plakett og et pengebeløp på 250 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2008 | Skriv ut siden