-Jeg anser samarbeidet mellom Farsund kommune og Vest-Agder fylkeskommune som meget godt. Gjennom samarbeid oppnås de beste resultatene. Jeg ser det som meget fornuftig å få klargjort samarbeidsområdene i en avtale mellom kommunen og fylkeskommunen. Det er viktig at samarbeidsområder med tilhørende prioriteringer og andre klargjøringer blir festet til papir slik at en unngår energitap knyttet til uklarheter, sa Farsunds ordfører Stein Ytterdal da kommuneledelsen i dag - i et fellesmøte mellom kommunens ledelse og hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø - ble invitert til å starte arbeidet med å få på plass en samarbeidsavtale.

Hovedutvalget hadde lagt dagens møte til Lista flyplass. Ordfører Ytterdal og kommunens ledelse deltok først i et innledende fellesmøte. Deretter ble det gjennomført en guidet tur til Nordberg fort, Borhaug, Lista fyr, Lundevågen, sentrum og Vanse hvor fylkeskommunen er involvert i eller selv driver utstrakt virksomhet. Det var i et etterfølgende oppsummeringsmøte samarbeidsavtalen ble aktualisert.

-Vi i kommunen og dere i fylkeskommunen har ulike roller, men ikke nødvendigvis ulike interesser. Slike fellesmøter som dette bidrar til at vi ser virkeligheten noenlunde likt. Dere er kommet til en kommune som har svært mye kultur både under og over bakken. Det er så mye kultur her at det nærmest oser. Vi er den kommunen i Vest-Agder som har den lengste strandlinjen og vi har store forventninger til skjærgårdsparken som ble etablert i Listeregionen i fjor. Samtidig er vi naturlig nok opptatt av utvikling. Det er for tiden et sterkt fokus på næring og samferdsel. Næringsutvikling er blant annet sterk fremme i Lister-samarbeidet. I de kommende årene vil kommunen oppleve en betydelig veiutbygging knyttet til fullføring av Listerpakken, sa Ytterdal.

Når fylkeskommunen har inngått samarbeidsavtaler med andre kommuner har det skjedd ved at representanter fra fylkeskommunens administrasjon utarbeider et avtaleforslag sammen med rådmann og administrasjon i kommunen. Deretter behandles planforslaget politisk både i kommunen og fylkeskommunen.
Fellesmøte NSM-utvalg og Farsund kommuneledelse

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. mars 2008 | Skriv ut siden