-Det er et mål for hele Agder å styrke Kristiansand havn. Color Line er en bærebjelke for havnen, og bidrar til at Kristiansand er en av de mest aktive havnene i Norge, sa fylkesordfører Thore Westermoen i forbindelse med festlighetene som markerte at rederiets nye ferje SuperSpeed ble satt i drift denne uken. -Gratulerer med et flott fartøy, og et veldig publikumsvennlig konsept som tusener av oss vil ha glede av, både vi som er private reisende eller de som driver næring, sa han.

Fylkesordføreren karakteriserte Colorline som et rederi som er opptatt av innovasjon og teknologiutvikling. -Forbindelsen til Danmark blir nå raskere, mer effektiv og kanskje også hyggeligere og mer miljøvennlig enn noen gang.

-Det betyr veldig mye på mange områder. For det første er Agder en utadvendt region – mot Europa. Vi reiser mer og mer. Vest-Agder er Norges største eksportregion. Logistikk blir stadigSuperSpeed viktigere for konkurranseevnen. For det andre er vi en betydelig reiselivsregion med flere milliarder i omsetning. I følge Sørlandet Reiseliv har trafikken fra utlandet fra januar i fjor til januar i år økt med 35 prosent til hotellene på Sørlandet. Vi vil gjerne dele herlighetene i vår landsdel med enda flere. Derfor veldig glad for ColorLines satsing. Det er imidlertid en jobb å gjøre med å tilrettelegge tilbudene fra turistene kommer i land, slik at de ikke reiser videre til andre landsdeler alt for fort. Vi har et stort potensial for forbedring, sa Westermoen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. mars 2008 | Skriv ut siden