Fra Kattegat/Skagerrak-sekretariatet i Kungsbacka sør for Gøteborg meldes det at søknadsdokumenter for prosjekter er nå gjort tilgjengelige på programmets hjemmesider. EU-kommisjonen har ennå ikke gitt en endelig godkjenning av programmet, men programmet fastholder foreløpig 10. april som søknadsfrist i denne runden. Materiellet skal presenteres for Overvåkningsutvalget for det interregionale programmet i slutten av mars. Noen dokumenter vil derfor kunne bli oppdatert i etterkant av dette møtet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2008 | Skriv ut siden