Fylkesutvalget møtte i dag den politiske og administrative ledelsen i Audnedal kommune på Konsmo. Ordfører Tønnes Seland informerte om flere saker og prosjekter hvor kommunen samhandler positivt med fylkeskommunen. Fylkesordfører Thore Westermoen inviterte under møtet kommunen til å inngå en samarbeidsavtale med fylkeskommunen hvor det konkretiseres prosjekter og saker som en vil arbeide med i fellesskap fremover. -En slik avtale vil være viktig fordi den vil bidra til blant annet både langsiktighet og forutsigbarhet i samarbeidet fremover, sa han.

Ordfører Seland orienterte om en kommune som for tiden har befolkningsvekst og vel 1600 innbyggere. Ambisjonen er at antallet skal ligge på 2030 innbyggere i 2030. Et viktig ledd i å oppnå det er å styrke infrastruktur, bo og levevilkår, næringsvirksomhet og friluft- og fritidstilbudene.

Fylkeskommunen driver Byremo videregående skole i kommunen. I de seneste årene har en også

Fylkesutvalget i møte med ledelsen i Audnedal
Fylkesutvalget i møte med ledelsen i Audnedal
samarbeidet tett om stedsutvikling på både Konsmo og Byremo. -Stedsutviklingsprosjektene og videreutvikling av Byremo videregående skole er de viktigste sakene hvor kommunen har behov for samarbeid med fylkeskommunen faglig og økonomisk og også overfor statlige myndigheter, presisterte ordfører Seland. Han la spesielt vekt på at kommunen trenger ro og trygghet rundt drift og utvikling av skolen på Byremo.

Westermoen la vekt på at forholdet mellom fylkeskommunen og kommunene for tiden er bedre enn noen gang. -Vi driver hver for oss oppgaver og tjenester som gjelder den samme befolkningen. Det er viktig at vi har god samhandling og kommunikasjon mellom fylkeskommunen, kommunene og andre aktører for i fellesskap å utvikle landsdelen til beste for hele befolkningen, sa fylkesordføreren.

av admin, publisert 3. mars 2008 | Skriv ut siden