- Overgangen fra grunnskole til videregående opplæring kan være vanskelig for mange elever. De skal ta mange valg. Støtte fra foreldrene er særlig viktig i en slik situasjon. Derfor ønsker vi å utvide
Bård Vegar Solhjell
Bård Vegar Solhjell
mandatet til FUG - Foreldreutvalget for grunnskolen - slik at utvalget også skal ta opp saker som gjelder første steg i videregående opplæring, sier kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell. -FUG skal gi foreldrene informasjon og støtte knyttet til opplæringen i grunnskolen. Regjeringen foreslår nå å utvide mandatet slik at FUG også skal arbeide med informasjon og støtte til foreldre som har ungdom på det første steget i videregående opplæring. Målet er å gjøre foreldrene bedre rustet til å være gode samarbeidspartnere for ungdommene i overgangen til videregående opplæring. Utvalget vil etter endringen få navnet Foreldreutvalget for grunnopplæringen, sier han.
Regjeringen foreslår også om å utvide retten til videregående opplæring for voksne. Forslaget innebærer at alle som ikke har gjort bruk av retten til videregående opplæring som ungdom, får rett til videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år. I dag er det bare voksne som er født før 1978 som har slik rett. Det blir også foreslått at unge som ønsker det, kan få videregående opplæring etter reglene som gjelder for voksne. Unge i alderen 20 til 23 år vil med dette kunne få en opplæring som er bedre tilpasset den livssituasjonen de er i.
Forslaget inneholder videre et forslag om at minoritetsspråklige elever i videregående opplæring skal ha rett til særskilt språkopplæring på samme måte som det elever i grunnskolen har i dag. Denne språkopplæringen skal være en overgangsordning frem til elevene kan følge den vanlige opplæringen. Retten skal først og fremst gjelde for særskilt opplæring i norsk, men kan også gi rett til morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. mars 2008 | Skriv ut siden