Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at de verste skulkerne finner en i nordlige deler av landet, og blant innvandrerungdom. -Vi regner med at det er 10.000 ungdommer som vi absolutt bør få tak i før det oppstår store skader på tennene deres, sier president Gunnar Lyngstad i tannlegeforeningen til Vårt Land. Spesielt er det aldersgruppen 15 til 18 år som er utsatt. Deres frisinnede forhold til tannhulen har skapt bekymring på Stortinget, og i mars var saken oppe i helse- og omsorgskomiteen.

Fylkestannlege Per Kvinlaug synes det er beklagelig at de innkalte ikke møter opp eller i det minste melder fra at de ikke kan møte. Det medfører at tid som kunne vært benyttet til å behandle andre som har behov for pleie og behandling sløses bort. Kvinlaug opplyser at det i 2007 var en reduksjon i antall innkalte totalt sett som ikke møtte til innkalt time. Fra 2006 til 2007 sank antallet med henimot en prosent. Han mener dette blant annet kan ha sammenheng med at Vest-Agder fylkeskommune i fjor begynte å sende ut påminning om tannbehandlingstime via sms en dag før den aktuelle dagen.

Statistikk fra Vest-Agder viser for øvrig at av totalt 32 433 som var innkalt til undersøkelse hos den offentlige tannhelsetjenesten i fjor var det 7,2 prosent som ikke møtte opp.

av admin, publisert 25. mars 2008 | Skriv ut siden