Boken "Mitt Romsviga" er tilgjengelig fra de fleste bokhandlerne på Sørlandet. Den koster 249,- og skildrer oppveksten til Else Helene Larssen i Romsviga i Søgne i tiden rundt 2. verdenskrig. Vest-Agder fylkeskommune kjøpte Romsvika i Søgne i 2004. Else Helene Larssen, som ble født  på stedet i 1934, har krevet historien om sin oppvekst. Materialet er svært verdifullt og bør absolutt bli publisert. Fylkesrådmannen foreslår at Vest-Agder fylkeskommune utgir boka ”Mitt Romsvika” som formidler en viktig del av kystkulturen i Søgne. Saken forelegges hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø 12. mars i år.

Etter at vi hadde en gjennomgang av manuset, innkalte vi Larssen til et møte hvor vi ble enige om å inngå en avtale hvor Vest-Agder fylkeskommune kjøpte manuset og rettighetene til nye utgivelser for kr 20 000,-, som en engangskostnad. Trykkekostnadene vil beløpe seg til kr 140 000,-. Prosjektet finansieres over ABM-seksjonens budsjett med kr 20 000,- i 2007 og kr 140 000,- i 2008.

ABM-seksjonen har påtatt seg alt arbeid med oppfølging og korrektur med trykkeriet og forfatteren. Boka blir rikt illustrert med autentiske bilder fra Romsvika i tidsrommet 1930-1950.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Det var to viktige grunner til at Vest-Agder fylkeskommune vedtok å kjøpe eiendommen Romsvika i 2004. For det første ønsket vi å utvide allmennhetens muligheter for friluftsliv i det naturskjønne kystlandskapet i østre del av Søgne, samtidig som vi ønsket å sikre og bevare viktige kulturverdier i området.

I vår tid representerer kystbruket Romsvika og Lillevika med bolighus, uthus, verksted og sjøhus en sjeldenhet. Det fredede anlegget framstår som et av de siste komplette og autentiske bygningsmiljøene som vitner om tidlige tiders mangesysleri i kystbefolkningens samspill med natur og omgivelser, både på hav og land.

Sammen med Helleviga og Donevann inngår Romsvika i dag i det som kalles ”Friluftsparken i Søgne”, og Vest-Agder fylkeskommune har tidligere utgitt en egen publikasjon om Friluftparkens flora og fauna i samarbeid med Agder naturmuseum og botaniske hage (Vest-Agder fylkeskommune 2006).

Med boka Mitt Romsvika ønsker vi å gi en innblikk i den menneskelige historien som knytter seg til stedet, gjennom Else Helene Larssens levende beskrivelser fra sin egen oppvekst i Romsvika.

VURDERINGER
Vi er klar over at det også finnes andre informanter som har verdifulle opplysninger å bidra med til denne historien, og vi håper derfor at dette ikke skal bli den siste publikasjonen om stedet Romsvika og menneskene som har bodd der. Vi mener at Else Helene Larssens levende, detaljrike og innsiktsfulle minner fra barndommen, sammen med det verdifulle fotomaterialet hun har tatt vare på, fortjener en egen publikasjon. Vi håper at mange vil oppleve at hennes framstilling som et viktig bidrag til å levendegjøre stedets historie og få bygningene ”i tale”.

av Peersen, Tor, publisert 16. oktober 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer