Vest-Agder fylkeskommune overtok i juli 2002 Nordberg fort på Lista i Farsund kommune. Fortet er et regionalt og nasjonal kulturminne. Fylkeskommunen forvalter i samme distrikt også blant annet Penne Gård på vegne av Riksantikvaren, leier Lista fyrstasjon og har inngått avtale om utleie av Maberg fjellanlegg. Det er utført sikringsarbeider på fortets område. I fjor høst startet restaurering av en tidligere mannskapsmesse ved inngangen til fortet. Den skal bli en del av nybygget for Vest-Agder museets, avdeling Lista som er et spleiselag mellom Farsund kommune og fylkeskommunen. I tillegg til dette bygget vil en tidligere kombinert garasje og verksted bli revet og bygget opp igjen. Sammen med et nybygg vil disse tre bygninger bli et samlingssted for formidling av blant annet Listaregionens historie.

Fylkeskommunen har opprettet en driftsorganisasjon for Nordberg fort og Penne Gård slik at eiendommene får en helhetlig forvaltning. Denne driftsorganisasjonen består av personell overtatt fra Forsvarsbygg og en halv stilling som administrativ leder på fortet. Denne stillingen er kombinert med daglig leder for Lister friluftsråd. Det er opprettet en utviklingsgruppe for området bestående av representanter fra berørte etater.

Lister friluftsråd er etablert med sekretariat og daglig leder på Nordberg fort. I tillegg er det i beskjeden grad drevet utleie av noen etablissementer. Farsundsbedriften Bredero Price leier to tidligere ammunisjonslagre plassert i ytterkant av fortet. I tillegg er det utleid en kontorplass i administrasjonsbygget til en forlagsvirksomhet.

I en orientering som tidligere denne uken ble gitt til fylkespolitikerne i hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø understrekte regionalsjef Kjell Abildsnes det gode samarbeidet med Farsund kommune, Vest-Agder museets avdeling Lista, leietakerne på Nordberg fort og naboene til området. -Dette samarbeidet er avgjørende for at fylkeskommunen fremover skal kunne ta det ansvaret for Nordberg fort og andre etablissementer som vi nå har inngått avtaler om, sier Abildsnes.
Veggmalerier i kantinen på Nordberg fort I kantinen på Nordberg fort er veggene illustrert av en av de tyske soldatene som var stasjonert på fortet under annen verdenskrig.

av Torkelsen, Jan H., publisert 2. mai 2006 | Skriv ut siden