Vest-Agder fylkeskommune utgir i disse dager boken ”Mitt Romsvika” som formidler en viktig del av kulturhistorien fra Romsvika i Søgne. Bakgrunnen for boken er at fylkeskommunen høsten 2007 fikk en henvendelse fra Else Helene Larssen om utgivelse av manus fra barndommen hennes i Romsvika. På eget initiativ har hun skrevet ned denne historien, og ønsker at den blir gjort kjent ved at den blir trykket og gitt ut i bokform. Hovedutvalget fattet i dag de nødvendige beslutningene til å dekke honorar til Else Helene Larssen og til trykking av boken.

ABM-seksjonen i fylkeskommunen har påtatt seg alt arbeid med oppfølging og korrektur med trykkeriet og forfatteren. Boken er rikt illustrert med autentiske bilder fra Romsvika i tidsrommet 1930-1950.

Vest-Agder fylkeskommune vedtok å kjøpe eiendommen Romsvika i 2004. Det er to hovedgrunner til det. For det første ønsket fylkeskommunen å utvide allmennhetens muligheter for friluftsliv i det naturskjønne kystlandskapet i østre del av Søgne, samtidig som det var et ønske å sikre og bevare viktige kulturverdier i området.

I vår tid representerer kystbruket Romsvika og Lillevika med bolighus, uthus, verksted og sjøhus en sjeldenhet. Det fredede anlegget framstår som et av de siste komplette og autentiske bygningsmiljøene som vitner om tidlige tiders mange aktiviteter i kystbefolkningens samspill med natur og omgivelser, både på hav og land.

Sammen med Helleviga og Donevann inngår Romsvika i dag i det som kalles ”Friluftsparken i Søgne”. Vest-Agder fylkeskommune har tidligere utgitt en egen publikasjon om Friluftparkens flora og fauna i samarbeid med Agder naturmuseum og botaniske hage.

Med boka ”Mitt Romsvika” ønsker Vest-Agder fylkeskommune å gi et innblikk i den menneskelige historien som knytter seg til stedet, gjennom Else Helene Larssens levende beskrivelser fra sin egen oppvekst i Romsvika.

av admin, publisert 12. mars 2008 | Skriv ut siden