Øresund Kattegat Skagerrak-programmet er et nytt program for europeisk territorialt samarbeid. Det støtter grenseoverskridende samarbeidsprosjekter mellom partnere fra Norge, Danmark og Sverige for en økt vekst og bærekraftig utvikling i sydvestre Skandinavia.

Kattegat/Skagerrak-delprogrammet omfatter et helt nytt geografisk område mellom de 12 danskeInterreg IVA logo norske og svenske regionene rundt Kattegat og Skagerrak. Det finnes også mulighet for å samarbeide med flere noboregioner i Øresundsregionen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2008 | Skriv ut siden