EU-kommissionen har nå godkjent strukturfondsprogrammet Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak, som er et grenseoverskridende samarbeidsprogram mellom Sverige, Danmark og Norge. Hensikten med programmet er å gjennom aktive og strategiske tiltak utvikle en konkurransekraftig grenseregion. -Det er viktig med kompetanse og erfaringsoverføring, slik at vi kan dra nytt av hverandre og knytte sammen arbeidsmarkedene mellom våre tre land, sier Inge Solli, varaordfører i Akershus fylkeskommune og representant i Overvåkningskomitéen for programmet.

-Det känns spännande att arbetet nu kan komma igång. Jag hoppas att så många aktörer som möjligt tar chansen och deltar aktivt i genomförandet av programmet. Strategiskt gränsöverskridande samarbete är ett viktigt verktyg för att uppnå regional konkurrenskraft, sier Maria Eriksson i det svenske Næringsdepartementet, som er ordfører i Övervakningskommittén.
Strukturfondsprogrammet Interreg IV A Øresund Kattegat Skagerrak omfatter Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Oslo kommune samt sju fylkeskommuner i Norge: Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust- Agder og Vest-Agder.
Programmet disponerer over cirka 121 millioner euro og har tre prioriterte områder: å fremme bærekraftig økonomisk utvikling, å binde regionen sammen og att fremme integrasjon i hverdagen. Første søknadsrunde for prosjekter startet 10. mars og siste søknadsfrist er 10 april.
Søknadsblankett, veiledning, program og andre dokumenter finnes på: www.interreg-oks.eu/se.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mars 2008 | Skriv ut siden