Samferdselsdepartementet har nå bedt 14 større by- og tettstedområder - der i blant Kristiansand - om å komme med synspunkter på ordningen med piggdekkgebyr. Regjeringen er opptatt av å redusere miljøbelastningen som vegtrafikken medfører. Piggdekkgebyr er ett virkemiddel som er i bruk i flere byer, og vi er opptatt av å få synspunkter på hvordan dette virkemiddelet kan videreutvikles til å bli enda mer effektivt, og vi vil også ha andre innspill i arbeidet for å få reinere luft i byene våre, sier statssekretær Erik Lahnstein i en pressemelding.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2008 | Skriv ut siden