Før påske ble stortingsproposisjonen om første del av samferdselsprosjektet Oslo-pakke 3 behandlet i Stortinget. I etterkant har temaet veiprising og lokal forankring vært diskutert. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete varsler nå - i en pressemelding - at det vil bli sendt ut et forslag til forskrifter på en bred høring i løpet av 2008. -Eg er kjend med at Areal- og transportplanutvalet i Kristiansandsregionen har vedteke at dei vil greie ut bruk av vegprising i sitt byområde. Eg meiner dette er den rette vegen å gå når ein skal utvikle tiltak for byområda, uttaler hun.

Forslaget om veiprising ble opprinnelig lagt frem av regjeringen Stoltenberg I og er behandlet av Stortinget. Regelen har likevel ikke trådd i kraft og det er heller ikke utarbeidet utfyllende forskrifter. Derfor skal høringen om forslagene foretas. Det har hele tiden vært en klar forutsetning at en må ha lokal forankring før veiprising blir iverksatt.

av Torkelsen, Jan H., publisert 28. mars 2008 | Skriv ut siden