En uke etter at kommunalministeren gjorde det klart at regjeringen ikke vil foreta noen grep for å slå sammen fylker er det kommet signaler som tyder på at holdningene til dette er markant ulike i Aust-Agder. Mens fylkesordfører Laila Øygarden (bildet) i forbindelse med et felles fylkestingsmøte for en uke siden la sammenslåingsballen død ivrer nå ordførere i kommuner langs grensen til Vest-Agder til det motsatte. NRK-Sørlandet melder nå at ordførerne i Lillesand og Evje og Hornnes oppfordrer til en frivillig sammenslåing av agderfylkene, hvis ikke melder kommunene overgang fra Aust- til Vest-Agder.

Før helgen presenterte også Agderposten en spørreundersøkelse som viser at befolkningen i Aust-Agder har ulikt syn på sammenslåing avhengig av hvor de bor i fylket. Motstanden mot sammenslåing er massiv fra Arendal og østover og betydelig mindre jo nærmere fylkesgrensen mot vest en kommer. I noen kommuner er det flertall for sammenslåing.

For et par år siden gikk flertallet i bystyret i Lillesand inn for en søknad om overflytting til Vest-Agder. Den ble stoppet etter anbefaling av daværende fylkesmann Hjalmar Sunde. Han fikk statlige myndigheter til å ikke imøtekomme søknaden under blant annet henvisning til regionreformen som ville kunne endre på ”geografien”.

Ordføreren i Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, ber i følge NRK-Sørlandet fylkespolitikerne ta tak i dette umiddelbart. -Jeg håper virkelig, og jeg vil oppfordre på det sterkeste, til at fylkespolitikerne tar grepet og går til frivillig samling av fylkene. Vi må få fart på sammenslåingen, og dersom ikke det blir ett Agder vil vi søke overgang til Vest-Agder, og jeg håper hele Setesdalsregionen gjør det, sier han.

- Når først det ikke er blitt regioner håper jeg vi kan komme sammen. Gjør vi ikke det er jeg redd Aust-Agder sprekker. Da tror jeg Lillesand, Birkenes, Evje og Hornnes og så videre vil søke mot vest, for det blir en naturlig del av et felles bo- og arbeidsmarked, sier Lillesands ordfører Arne Thomassen til NRK-Sørlandet.

av admin, publisert 5. mars 2008 | Skriv ut siden