Mandag 10. mars kommer Stortingets transport- og kommunikasjonskomite på befaring i Vest-Agder. Medlemmene ankommer med tog til Sira klokken 10.45 og reiser derfra videre med buss til Lyngdal. Fra klokken 12.45 til 14.00 avholdes det møte i Lyngdal kulturhus hvor flere tema blir tatt opp. Deretter reiser komiteen videre med buss til Kristiansand. Der blir det et nytt møte i Fylkeshuset fra klokken 15.40 til 17.25. Også under dette møtet vil det bli tatt opp flere tema. Dagen etter reiser komiteen videre til Aust-Agder etter en kort befaring i Kristiansand havn og på Kjevik lufthavn.

På møtet i Lyngdal tas følgende temaer opp:

-Status og utfordringer i Vest-Agder vedrørende samferdsel, levekår, bosetting, næringsliv m.v. v/fylkesordfører Thore Westermoen

-Utfordringer i landsdelen, sett fra Fylkesmannens ståsted v/fylkesmann Ann-Kristin Olsen

-E39 Fardal – Osestad v/ordfører Ingunn Foss, Lyngdal

-Listerpakken – status v/ordfører Odd Omland, Kvinesdal

-OPS-prosjektet E39 Lyngdal – Flekkefjord – erfaringer v/fylkesordfører Tore Westermoen

På møtet i Kristiansand tas disse temaene opp:

-Kristiansandspakken og areal- og transport (ATP) forvaltningsforsøk v/ordfører Per Sigurd Sørensen, Kristiansand

-Problemstillinger og prioriterte satsingsområder på vegnettet i Vest-Agderv/fylkesordfører Thore Westermoen

Utvikling av hovedvegene i Vest-Agder v/regionvegsjef Andreas Setsaa, Statens vegvesen, Region sør

Miljøutfordringer i Agderfylkene v/fylkessekretær Gunnar Ervik, Naturvernforbundet Vest-Agder

Sørlandsbanen - en godt vedlikeholdt jernbanestrekning med fremtidsmuligheter v/regiondirektør Lars Chr. Stendal, Jernbaneverket Region Vest

”Det intermodale knutepunktet - Kristiansands behov” v/havnedirektør Stein Haartveit, Kristiansand Havn

Knutepunktutvikling og Kristiansandsprosjektet (utvikling av stasjonsområdet) v/regionsjef Gunnar E. Nøding, ROM eiendom

Kristiansand lufthavn Kjevik Status (trafikk, utvikling, avvik fra krav i gjeldende forskrifter) v/lufthavnsjef Thomas Langeland, Avinor

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden