KS-direktør Olav Ullern pekte i et foredrag for informasjonsansatte i fylkeskommuner og kommuner nylig på flere dilemmaer innen arbeidsgiverpolitikken fremover. -Økt kjøpekraft hos innbyggerne medfører større krav til offentlige tjenester. Store demografiske endringer vil gi stor kostnadsvekst knyttet til tjenestene – særlig fra rundt 2020. Samtidig vil oljeinntektene avta, mens innbyggernes skattebetalingsvilje vil være status quo. Dette går ikke opp, fastslo Ullern.

av admin, publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden