Nettsamfunn dominerer - det viser en undersøkelse gjort blant ungdom i Vennesla. – Det er ikke så rart at nettsamfunn er det mest populære blant oss unge. Dette er den nye måten å være sosial på, sier medieelev Irlin J. Finsådal (17) i en kommentar til undersøkelsen. Hun er en av 11 elever ved Vennesla videregående skole, som har behandlet svarene fra informantene.

Flertallet av informantene bruker internett 1-5 timer daglig. Mye av tiden spanderes på nettsamfunn som Nettby og Facebook. Noen benytter tiden online på nyheter.
Radio i bil. Elsker tv-serier.
Når det gjelder bruk av radio, hører de fleste mindre enn en time til daglig, og det skjer for det meste i bilen. Den mest brukte radiokanalen er P4, men en del hører på Petre. P1 og P2 hadde til sammen kun 1 lytter blant elevene. På TV ser de fleste på filmer og serier, mens det kun er 5 elever som ser på nyhetene daglig. Venneslaungdommene ser på tv mellom 1 og 5 timer om dagen.
Jenteradioen Kanal24
Noe vi derimot fant overraskende var at ingen gutter hører på Kanal24, mens hele 36 prosent av jentene gjør det. Guttene leser mer VG enn Dagbladet, blant jentene er det ganske likt. Guttene leser også mer i regionsavisen Fædrelandsvennen enn i lokalavis¬en Vennesla Tidende, mens
Ungdoms medievaner er blitt kartlagt av medieelever ved vennesla videregående skole.
Ungdoms medievaner er blitt kartlagt av medieelever ved Vennesla videregående skole.
jentene oftest leser lokalavisen. Ellers er svarene ganske like på tvers av kjønnene, bortsett fra bruken av ukeblader og magasiner og lytting til musikk på mobilen, der jentene har et klart overtall. Utover dette, kan vi nevne at de fleste går på kino 1-2 ganger i måneden og bruker mobilen aller mest til SMS, men også litt til å ringe.
Undersøkelsen
Klasse 2mka ved Vennesla videregående skole har utført undersøkelsen ”Mediehverdagen” om ungdommers daglige mediebruk. Undersøkelsen ble besvart av medieelever i VG1 og VG2. Informantene er i alderen 16 til 18 år. Vi gjennomførte undersøkelsen fordi vi var nysgjerrige på hvordan media er en del av elevenes hverdag, og for å lære mer om forskning og gjennomføring av undersøkelser. Vi satt opp ei liste over aktuelle medier, og lagde spørsmål ut ifra denne.
47 informanter
22 gutter og 25 jenter svarte på undersøkelsen. Svarene gav både overraskende og interessante funn, men også noen bekreftet det vi trodde fra før. Et eksempel er at ungdom leser mer aviser på nett, enn i papirform. Vi fikk også bekreftet myten om at gutter bruker mer tid på diverse spillkonsoller enn det jenter gjør.
Les hele rapporten på www.vaf.no

av admin, publisert 17. mars 2008 | Skriv ut siden