Sørensen var bastant på at utviklingen av både E-39 og E-18 gjennom Sørlandet går for langsomt. Den må tidligere inn i planrammen. -Det er en kjensgjerning at Kristiansand er et næringsmessig og trafikal knutepunkt i denne delen av landet. Vi opplever på flere veistrekninger overbelastninger

Per Sigurd Sørensen orienterer Transport- og kommunikasjonskomiteen
Per Sigurd Sørensen orienterer Transport- og kommunikasjonskomiteen
som det må ordnes opp i raskt. Utsettelser vil kunne medføre svært negative konsekvenser. Kristiansand havn er en av de fire viktigste havnene i landet. Den er i en kraftig utvikling som ikke må hindres. Utbyggingen av havnen er avgjørende for flere store investeringsplaner for industrien, påpekte Kristiansands-ordføreren.

-E-39 prosjektet vestover er avgjørende for byutviklingen og vil bidra positivt med miljøgevinster. Trasèvalg og reguleringsplaner er ferdig behandlet. Samferdselspakker er vedtatt og det er lagt opp til en betydelig lokal finansiering, sa Sørensen som oppfordret stortingspolitikerne til å gjøre de nødvendige grep for å få realisert prosjektet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2008 | Skriv ut siden