Det er nå klart hvordan Samferdselsdepartementet har vurdert søknader om statlige midler for å bedre bevegelseshemmedes tilgjengelighet til kollektivtransport. Gjennom den statlige tilskuddsordningen fordeles det i år totalt 52,1 millioner kroner. Vel 4,5 millioner kroner går til tiltak i Vest-Agder. Konkret dreier det seg om tilgjengelighetsprosjekter i Kristiansand og Mandal. -Jeg er viss om at alle disse enkelttiltakene som nå har fått tilskudd vil gjøre det lettere for alle å bruke kollektivtransport, enten du har med deg barnevogn, eller sitter i rullestol . Tiltak som gjør kollektivtransporten lettere tilgjengelig, gjør det mer attraktivt for oss alle å reise kollektivt, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. mars 2008 | Skriv ut siden