Det norske folk betaler stadig mer skatt. I årets to første måneder ble det til sammen betalt inn drøye 87 milliarder kroner i skatt her til lands viser en fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Dette er en økning på 12,8 milliarder kroner, eller 17,2 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007. Vest-Agder opplevde i årets to første måneder en økning på hele 22 prosent. I løpet av januar og februar i år ble det betalt inn 493 flere skattemillioner i fylket enn i tilsvarende periode i fjor. Det er bare Rogaland og Akershus som ligger på et tilsvarende høyt vekstnivå.

Oslo var ikke overraskende det fylket som betalte mest i skatt for januar og februar. Deretter følger Akershus og Rogaland, mens Finnmark betalte minst.

Til folketrygden ble det i perioden januar-februar i år totalt betalt inn 31 milliarder kroner. Det er en økning på nesten 2,5 milliarder, eller 8,7 prosent, sammenlignet med samme periode i 2007.

Til kommuneforvaltningen ble det til sammen betalt inn 16,7 milliarder kroner, en økning på 415 millioner, eller 2,5 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor. Av dette ble 13,9 milliarder betalt inn til primærkommunene, mens 2,8 milliarder ble betalt inn i fylkesskatt.

I 2007 ble det til sammen betalt inn 653 milliarder kroner i skatt. Det var en økning på 26 milliarder, eller 4,2 prosent, sammenlignet med 2006.

For fullstendig oversikt les mer på www.ssb.no

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. mars 2008 | Skriv ut siden