Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/archive/year.cshtml)

De seks som har skrevet brevet er Helge Sandåker (Ap), ordfører i Marnardal, Stein A. Ytterdal

Helge Sandåker Ap
Ordfører Helge Sandåker er også fylkestingsrepresentant.
(Ap), ordfører i Farsund, Thor Jørgen Tjørholm (Sp), ordfører i Sirdal, Solveig Kjelland Larsen
(Ap), ordfører i Søgne, Odd Omland (Ap), ordfører i Kvinesdal og Johnny Greibesland (Sp), ordfører i Songdalen.

-Det er i dag underdekning på viktige varegrupper i Norge, og mat er en knapp og stadig dyrere ressurs også ute i verden. Det tilsier at vi må utnytte alle produksjonsmuligheter vi har her i landet. For at det skal bli en realitet må økonomien i næringa styrkes betydelig. Vi mener at det trenges et økonomisk krafttak på kort og på lang sikt, heter det i brevet.

av admin, publisert 28. mars 2008 | Skriv ut siden