Fra 2006 til 2007 økte landets fylkeskommuners brutto driftsutgifter til videregående opplæring med 1 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på 5,5 prosent. Vest-Agder fylkeskommune hadde omtrent tilsvarende økning i driftsutgiftene. I landet samlet sett økte antall elever i videregående opplæring med ungdomsrett med 3 800 og antall lærlinger økte med vel 1 800. For Vest-Agders del ble det registrert 6678 primærsøkere til videregående opplæring i fylket for skoleåret 2007 – 2008. Det er en reduksjon på 113 fra året før.

I 2007 ble det inngått 1006 lærekontrakter i Vest-Agder. Dette er det høyeste antall noensinne. 30 prosent av lærekontraktene ble inngått med kandidater uten opplæringsrett. I 2007 ble det i tillegg inngått 30 nye opplæringskontrakter med lærekandidater.

Det ble avlagt 65 flere fag/svenneprøver i 2007 enn året før.

I fylket er det etablert 22 opplæringskontor, hvorav 8 dekker begge Agder-fylkene. Over 90 prosent av lærlingene i Vest-Agder er tilknyttet et opplæringskontor. Opplæringskontorene er svært viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen når det gjelder å opprettholde kvantiteten og videreutvikle kvaliteten i fagopplæringen i Vest-Agder.


av Torkelsen, Jan H., publisert 31. mars 2008 | Skriv ut siden

Siste fra Utdanning

 • Eksamensforberedende Kurs H 19
  av jto, 18.09.19

  Gratis eksamensforberedende kurs i høst

  Les mer
 • Skoledebatter
  av jto, 26.08.19

  Skoledebattene er i gang

  Les mer
 • Skolefrokost I Vennesla
  av jto, 21.08.19

  METTET 400

  Les mer