-I forhold til den gjeldende nasjonale transportplanen legges det i forslaget til ny plan opp til mer enn en halvering av de økonomiske rammene til investeringer. Regjeringen legger opp til en dreing av midlene med mer til drift og vedlikehold for å ta igjen noe av det betydelige etterslepet. Fylkeskommunen er enig i satsing på drift og vedlikehold, men kan ikke akseptere at det skal gå så kraftig ut over investeringsevnen. Et samlet og tverrpolitisk Sørland mener staten må bevilge betydelig mer midler til samferdsel, sa fylkesordfører Thore Westermoen til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite som i går besøkte Vest-Agder.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2008 | Skriv ut siden