Da Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa besøkte Iveland kommune i går hadde hun med en sjekk på 130 000 kroner. Den skal benyttes til delvis finansiering av et forprosjekt for full mobildekning i Agder-fylkene. Forprosjektet skal være et samarbeid mellom Digitale Distrikts Agder, Universitet i Agder og Post- og teletilsynet i Agder. -På lik linje med full bredbåndsdekning er god mobildekning viktig for de som bor og driver virksomhet i distriktene, sa Meltveit Kleppa.

-Regjeringens mål er at folk skal kunne bosette seg der de selv ønsker. Skal vi nå det målet, må alle ha like god tilgang både til bredbånd og mobilnett. Erfaringene fra dette prosjektet kan være nyttige for andre deler av landet, sa statsråden og fokuserte på at ungdommen flytter ut eller nekter å flytte med, i de distriktene hvor det ikke er dekning.

Hun overrakte pengene til Aust-Agders fylkesordfører Laila Øygarden på Fjermedal gård, som ligger i et av områdene som ikke har mobildekning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. april 2008 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/category/relatednews.cshtml)