Billedkunstner Lars Kristian Gulbrandsen var en mangesidig og betydningsfull kunstner. Han døde i 2005 og hadde da testamentert alt han eide til Flekkefjord kommune. Det er opprettet et eget styre som forvalter denne gaven. Kunsten Gulbrandsen etterlot seg er samlet i Flekkefjord museum.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. april 2008 | Skriv ut siden

Bontveit forteller til Tvedestrandsposten at Jernbaneverket håper å bli ferdig med utredningsarbeidet og legge frem forslag til ny stasjonsstruktur i løpet av året. Hvis forslaget innebærer nedleggelser av stasjoner, skal det oversendes departementet til endelig avgjørelse.

I en konsulentrapport som Jernbaneverket fikk utarbeidet i vår opererte det engasjerte konsulentfirmaet med feil trafikktall for mange stasjoner, og NSB karakteriserte rapporten som ubrukelig. Det arbeidet som Jernbaneverket nå har startet, bygger ikke på denne konsulent-rapporten, i følge seksjonsleder Helge Bontveit.

Bakgrunnen for at Jernbaneverket vurderer å kutte ut en del stasjoner, er i følge Bontveit, at det vil koste mye penger å oppfylle Jernbanetilsynets nye krav til utforming av plattformer på alle de eksisterende stasjonene.