-Idrettsanlegg er en forutsetning for idrettsaktivitet. Satsing på anlegg er avgjørende for å kunne nå målet om idrett og fysisk aktivitet for alle, sier statsråd Giske.

Regjeringen legger til rette for særskilte satsinger gjennom et anleggspolitisk program for perioden 2007-2010. Det vil avsettes 54 millioner kroner til dette formålet i 2008. I tillegg styrkes anleggspolitisk program med 6 mill. kroner fra inndratte midler. -Gjennom det anleggspolitiske programmet vil vi sette inn ekstra ressurser til anlegg i pressområdene og til kostnadskrevende anlegg. Dette bidrar til at barn og ungdom over hele landet får gode vilkår til å drive idrett, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. januar 0001 | Skriv ut siden